Hè… zit ik al weer een jaar aan dat abonnement vast?

Hoe voorkomt u dat contracten stilzwijgend worden verlengd? Weet u van al uw contracten voor onbepaalde tijd hoe en wanneer u kunt opzeggen?

Tijdens het eerste contractjaa r kunt u vaak niet opzeggen, maar als u consument bent (niet handelende in bedrijf of beroep), kunt u daarna per maand opzeggen als er een stilzwijgende verlenging heeft plaatsgevonden.

Kijkt u in de overeenkomst zelf of de toepasselijke algemene voorwaarden, waarvan u hebt kennisgenomen, wat de opzegtermijn is en noteer dat tijdig voor die datum in uw agenda, dan heeft u genoeg tijd voor de evaluatie om te verlengen of niet.

Kleine ondernemers, zoals zzp-ers, kunnen een beroep doen op de reflexwerking van de bescherming die consumenten hebben, voor zover de overeenkomst niet binnen het gebied ligt van die ondernemer. Bijvoorbeeld de kleine campinghouder, die in strijd met de algemene voorwaarden het ICT onderhoud tussentijds opzegt, geniet de consumentenrecht bescherming omdat het een kleine zelfstandige is en ICT diensten buiten campingbeheer valt.

Laat uw overeenkomsten of algemene voorwaarden checken of opstellen of wilt u een beding laten toetsen, bel vrijblijvend Kouwenaar Advocatuur: www.kouwenaar-advocatuur.nl

Share This: