Kouwenaar Advocatuur

 

Stationsweg 16
3862 CG Nijkerk
T 033-4553177
W www.kouwenaar-advocatuur.nl
E advocaten@kouwenaar.nl

BTW-nummer: NL002043943B54, KVK-nummer: 32144905

NOVA

Antoinette Kouwenaar-de Coninck is lid van en staat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten external link , Neuhuyskade 94, 2596 XM  ‘s-Gravenhage, 070-3353535, info@advocatenorde.nl.

Op haar dienstverlening zijn van toepassing de gedragsregels, de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur en de Advocatenwet. U kunt deze regels raadplegen op: http://www.advocatenorde.nl

Antoinette Kouwenaar maakt openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend de registratie van rechtsgebieden, behorende bij artikel 35b lid 1 van de Regeling op de Advocatuur. Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de NOVA de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

  • arbeidsrecht (waaronder medezeggenschapsrecht)
  • ondernemersrecht (vennootschappen, verenigingen en stichtingen, agentuur en distributie, fusies en overnames, bestuurdersaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid)
  • algemeen verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA voldoende opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

In 2024 behaalde Antoinette de volgende opleidingen en woonde zij de volgende lezingen bij:

Arbeidsrecht: lezingen (statutair bestuurder)

In 2023 behaalde Antoinette de volgende opleidingen en bezocht de volgende lezingen:

Ondernemersrecht: lezing (nieuwe geschillenregeling) en onderwijs: Fake news (2x), Aansprakelijkheid 2:138 en 2:9 en 6:162, en jurisprudentie ondernemersrecht;

Arbeidsrecht: lezingen (WTP, Soc Zekerheidsrecht, Jurisprudentie), onderwijs: Flexibele arbeid en Jurisprudentie;

Algemeen verbintenissenrecht: Algemene Voorwaarden, contractenrecht, jurisprudentie verbintenissenrecht advocaat en notaris en algemeen, ontmoeting met de Rechtbank, vermogensrecht, schriftelijkheidsvereisten, totstandkoming overeenkomsten, grondrechten;

Daarnaast nog: wwft (2 punten), weerbaarheid (4 punten).

In 2022 behaalde Antoinette de volgende opleidingen:

Ondernemersrecht: Leerstukken van het Ondernemingsrecht (12 punten).

Arbeidsrecht: tweedaagse verdiepingscursus Corporate Arbeidsrecht (12 punten).

Algemeen verbintenissenrecht: Processtukken schrijven (6 pnt) en Actualiteiten burgerlijk procesrecht (4 ptn).

In 2021 behaalde Antoinette de volgende opleidingen c.q. volgde zij de navolgende lezingen:

Ondernemersrecht: lezing VCL (2 punten), actualiteiten ondernemersrecht (4 punten), Stichtingen, Verenigingen en Coöperaties: Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (6 punten).

Arbeidsrecht: actualiteiten (2 punten), lezing (2 punten), verdiepingscursus arbeids(proces)recht (6 punten).

Algemeen verbintenissenrecht: Algemene Voorwaarden, exoneraties en garanties (6 punten), verjaring en verval (4 punten).

Wwft: Wwft, Wwft-compliance en risicomanagement voor advocatenkantoren (2 punten).

In 2020 behaalde Antoinette de volgende opleidingen/cursussen/lezingen:

Ondernemersrecht: Lezing VCL: twee stellingen (1 punt), actualiteiten ondernemersrecht (6 punten).

Arbeidsrecht: actualiteiten arbeidsrecht (3 punten), wia/ww voor arbeidsrechtjuristen (4 punten), Corona & privacy (1 punt), zieke werknemers, reïntegratieverplichtingen tijdens corona en loonsancties (1 punt), vergoedingen arbeidsrecht (2 punten).

Algemeen verbintenissenrecht: processtukken in hoger beroep (5 punten).

In 2019 behaalde Antoinette de volgende opleidingen/cursussen/lezingen:

Ondernemersrecht: bestuurdersaansprakelijkheid (5 punten), ondernemersrechtelijke annotaties (3 punten), Wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) (2 punten).

Arbeidsrecht: de zieke werknemer (2 punten), Privacy in het arbeidsrecht (4 punten), MeToo (2 punten), Actualiteiten jurisprudentie lezing Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Amsterdam (2 punten).

Algemeen verbintenissenrecht: vaststellingsovereenkomst (4 punten), Algemene Voorwaarden (3 punten), actualiteiten vermogensrecht (5 punten).

Wwft (2 punten).

Share This: