Arbeidsrecht

Uw personeelsbestand is het belangrijkste werkkapitaal van uw onderneming

Werknemers vormen veelal het voornaamste werkkapitaal, zij vormen de menselijke spil van een organisatie. Ook als u een goed team heeft, zult u vroeg of laat te maken krijgen met arbeidsrecht. Of dat nu is voor het opstellen of tussentijds wijzigen van arbeidsvoorwaarden, vraagstukken rondom een zieke werknemer, voor het doorvoeren van een reorganisatie of het beëindigen van een dienstverband.

Helder en duidelijk

Het arbeidsrecht is complex en is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Arbeidsrechtelijke zaken vergen een zorgvuldige, adequate aanpak, waarbij actuele kennis van het recht en een goed begrip van de feitelijke situatie absolute vereisten zijn. Wij begrijpen uw situatie en die van uw medewerkers en maken de mogelijkheden inzichtelijk. Onze uitdaging is altijd door adequate doelgerichte interventie de kwestie zo prettig en snel mogelijk op te lossen. Dit traject stemmen wij altijd met u tevoren af, zodat u nooit voor onverwachte situaties komt te staan, noch inhoudelijk, noch qua kosten. Het arbeidsrecht kenmerkt zich bovendien door korte termijnen en leidt tot ingrijpende gevolgen bij een verkeerde aanpak. Door onze relatief kleine omvang bent u verzekerd van een persoonlijke benadering, een grote betrokkenheid, doelmatigheid en een specialistische aanpak op maat. Op afstand als u dat wilt, dichtbij en snel wanneer het nodig is.

Kouwenaar Advocatuur heeft jarenlang een uitgebreide arbeidsrechtpraktijk gevoerd en begeleidt profit- en non-profitorganisaties op het gebied van arbeids- en medezeggenschapsrecht. Zij staat niet alleen ondernemingen bij met juridische raad, maar ook particulieren zoals directieleden, statutair bestuurders en andere professionals.

Korte lijnen

Wij hanteren bewust géén abonnementssysteem, maar kiezen voor ultieme laagdrempeligheid, door bijvoorbeeld korte vragen van onze cliënten altijd meteen en kosteloos te beantwoorden. Door de jaren heen zien wij dat een korte check door Kouwenaar Advocatuur veel onheil kan voorkomen (personeelsscan). Graag kijken wij over uw schouder mee bij het opstellen of wijzigen van arbeidsovereenkomsten of het vastleggen van een belangrijk functioneringsgesprek.

Wij adviseren u op het gebied van het arbeidsrecht graag bij:

  • het opstellen of wijzigen van individuele arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen
  • perikelen rondom de zieke werknemer, de disfunctionerende werknemer, dossieropbouw
  • ERD-kwesties (Eigenrisicodragers)
  • arbeidsgeschillen en ontslag, ook van de statutair directeur
  • het opstellen van management- en detacheringsovereenkomsten
  • het opstellen van non-concurrentie- en relatiebedingen
  • het begeleiden van reorganisaties of overnames
  • harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
  • medezeggenschapskwesties, onderhandelingen en procedures met de OR

Share This: