This Theme Supports a Custom FrontPage

Uurtarief of vaste prijzen?

Uurtarief of vaste prijzen?

Uurtarief of vaste prijzen: aan U de keuze!

Lees verder OverUurtarief of vaste prijzen?

Share This:

De Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren komt eraan!

De Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren komt eraan!

De Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren komt eraan! Lees verder OverDe Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren komt eraan!

Share This:

Kouwenaar Advocatuur

Kouwenaar Advocatuur

Kouwenaar Advocatuur is vanaf maart 2004 gevestigd in Amersfoort en met name gericht op ondernemers, ondernemingen, inclusief zzp-ers, profit- en non-profit organisaties en (statutair) bestuurder(s). Als ervaren en toegewijd advocaat, heeft Antoinette Kouwenaar alle juridische specialismen in huis om u als ondernemer of bestuurder zo goed mogelijk bij te staan en te adviseren. Als ondernemer komt u dagelijks in aanraking met zaken vallend onder ondernemersrecht als het contractenrecht, het arbeidsrecht en incasso’s. Maar ook inLees meer overKouwenaar Advocatuur[…]

Vrije advocaatkeuze en rechtbijstandverzekerd? Jazeker!

Vrije advocaatkeuze en rechtbijstandverzekerd? Jazeker!

Vrije advocaatkeuze en rechtbijstandverzekerd? Jazeker!

In hun algemene voorwaarden (Polis) hebben rechtsbijstandverzekeraars altijd bedongen dat hun medewerkers in principe de rechtsbijstand verlenen. Dat zijn meestal geen advocaten en ook mocht een verzekerde niet kiezen voor een bepaalde medewerker, maar werd hem er een toegewezen. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij een duidelijk belangenverstrengeling, dan mocht een verzekerde op kosten van de verzekering een advocaat kiezen.

Tot de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2013 external link daar verandering in bracht!

 

Lees verder OverVrije advocaatkeuze en rechtbijstandverzekerd? Jazeker!

Share This:

Afgebroken onderhandelingen

Afgebroken onderhandelingen

Stel: een prachtige kans om een groot project binnen te slepen! Je gaat in onderhandeling met de potentiёle opdrachtgever, wisselt gegevens uit, maakt kosten voor een onderzoek en een op maat opgestelde offerte… je bent er bijna…en dan breekt je onderhandelingspartner ineens de #onderhandelingen af! Wat kun je dan nog? … Pre-contractuele fases Share This:

Ziekte… is dat overmacht?

Ziekte… is dat overmacht?

Ziekte… is dat overmacht?

Komt iemand een overeenkomst niet na? Tenzij de prestatie blijvend niet meer mogelijk is, kun je er voor kiezen om nakoming te vorderen. De prestatie is onmogelijk als je bijvoorbeeld een schilderij hebt gekocht, die is inmiddels door brand teniet is gegaan. Lees verder OverZiekte… is dat overmacht?

Share This:

Vragen over rechtsbijstandsverzekering

Vragen over rechtsbijstandsverzekering

Regelmatig krijgen wij vragen van mensen die een rechtsbijstandsverzekering hebben met betrekking tot de vrije advocaatkeuze. Hoe zit dat precies met die Vrije Advocaatkeuze?

Lees verder OverVragen over rechtsbijstandsverzekering

Share This:

Ontslag via de Kantonrechter

Ontslag via de Kantonrechter

Een werkgever kan de Kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden, mits het gaat om een van de navolgende redenen (art. 7:669 c t/m h BW):

  1. frequent verzuim;
  2. disfunctioneren;
  3. verwijtbaar handelen of nalaten;
  4. gewetensbezwaar;
  5. verstoorde arbeidsrelatie;
  6. rest grond (dit is uiterst beperkt).

Ook werknemer kan een ontbindingsverzoek bij de Kantonrechter indienen, mits van hem niet langer te vergen is dat het dienstverband in stand blijft. Dit is een zware eis die er toe kan leiden dat werknemer problemen krijgt bij de toekenning van een ww-uitkering. Laat u goed adviseren en neem contact  op met Kouwenaar Advocatuur. Lees verder OverOntslag via de Kantonrechter

Share This:

Sluiten, beoordelen en opstellen

Sluiten, beoordelen en opstellen

Wat is een overeenkomst?

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en een aanvaarding daarvan (art 6:217 BW). In beginsel mogen partijen zelf weten wat zij afspreken, behalve als dat in strijd is met een dwingende wetbepaling of in strijd is met de openbare orde of goede zeden. Een overeenkomst waarbij wordt afgesproken dat een partij ten behoeve van de andere partij chemisch afval ergens op de Veluwe zal laten verdwijnen, is nietig omdat dit in strijd is met de milieuwetgeving. Lees verder OverSluiten, beoordelen en opstellen

Share This:

Vrije advocaatkeuze en rechtbijstandverzekerd? Jazeker!

Vrije advocaatkeuze en rechtbijstandverzekerd? Jazeker!

In hun algemene voorwaarden (Polis) hebben rechtsbijstandverzekeraars altijd bedongen dat hun medewerkers in principe de rechtsbijstand verlenen. Lees verder OverVrije advocaatkeuze en rechtbijstandverzekerd? Jazeker!

Share This: