Contractenrecht

Als ondernemer heeft u dagelijks te maken met contracten. Bij het opstellen en aangaan van contracten zult u zorgvuldig te werk moeten gaan. Het komt helaas vaak voor dat een contract onvolledig is of dat er een fout in staat – dit kan grote financiële gevolgen hebben en leiden tot een onherstelbare breuk met een handelspartner. Of het contract wordt niet of ondeugdelijk nagekomen wanprestatie, of het wordt tussentijds door één van partijen gewijzigd of anders uitgelegd… Dit kan een begin zijn van een langdurig conflict en een kostbare procedure, hetgeen voorkomen had kunnen worden met de juiste kennis van het contractenrecht.

Een op maat gemaakt contract en/of het stellen van zekerheden kan verregaande bescherming bieden en u behoeden voor langlopende conflicten en kosten.

Kouwenaar Advocatuur is u graag van dienst bij het opstellen van uw overeenkomst. Daarnaast staan wij u bij in het afdwingen van de nakoming van de overeenkomst, mocht dat nodig zijn. Kouwenaar Advocatuur heeft als ondernemersrecht specialist ruime ervaring met civielrechtelijke procedures, procedures voor de Ondernemingskamer, maar ook met mediation en arbitrage.

Algemene voorwaarden

In het handelsverkeer worden veelal algemene voorwaarden gehanteerd (in- en verkoop). Alhoewel snel wordt aangenomen dat deze voorwaarden van toepassing zijn, is de andere partij er niet aan gebonden, als achteraf blijkt dat de algemene voorwaarden niet op een juiste manier zijn overeengekomen. Het is van belang om niet alleen inhoudelijk goede en voor uw klanten begrijpelijke algemene voorwaarden te hanteren, maar ook om deze op de juiste manier te gebruiken. Zijn uw algemene voorwaarden nog wel ‘up to date’? Kouwenaar Advocatuur kan u een helder advies geven, om deze aan te passen.

Soorten juridische contracten

In Nederland hebben partijen een grote mate van vrijheid met betrekking tot de vorm en inhoud van een contract. Soms stelt de wet bijzondere eisen waaraan moet worden voldaan, bijvoorbeeld in het arbeidsrecht.

Wij adviseren u op het gebied van contractenrecht graag bij:

 • algemene voorwaarden, LSA’s en raamovereenkomsten
 • koop- en geldleningsovereenkomsten
 • overeenkomsten van opdracht/aanneming en arbeidscontracten
 • samenwerkings- en vennootschapsovereenkomsten, waaronder maatschap
 • distributie-, franchise of agentuurovereenkomst
 • licentieovereenkomsten
 • huurovereenkomsten
 • pre– en contractuele aansprakelijkheden
 • niet-contractuele aansprakelijkheden (onrechtmatige daad)
 • afdwingen, beëindiging of tussentijds wijzigen van contracten
 • vaststellingsovereenkomsten
 • bedingen, zoals disclaimers, boetebedingen, geheimhouding en concurrentiebedingen

Share This: