De oude vertrouwde VAR-wuo straks verleden tijd…

Met ingang van 1 mei aanstaande wordt de VAR- winst uit onderneming (VAR-wuo) afgeschaft. De VAR-wuo gaf opdrachtgever en –nemer zekerheid dat er geen dienstverhouding tussen hen bestond.

Er is sprake van een dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst) als er sprake is van:
– Arbeid verrichten
– Tegen loon
– Gezagsverhouding
– Gedurende zekere tijd

Nu de VAR-wuo wordt opgeheven, zal uit de schriftelijke overeenkomst zelf moeten blijken dat er geen sprake is van een dienstverband. Uit de schriftelijke weergave van de overeenkomst van opdracht moet dus niet de vier elementen van een arbeidsovereenkomst bevatten, anders zal de belastingdienst vaststellen dat er sprake is van een verkapt dienstverband.

Als er sprake is van een (verkapt) dienstverband, dan zal opdrachtgever werkgeverspremies moeten afdragen over het betaalde salaris. Geen prettige verrassing dus.

De belastingdienst heeft per branche een modelovereenkomst gepubliceerd op de website, die partijen kunnen gebruiken als uitgangspunt voor het door hen te sluiten overeenkomst. Of partijen kunnen de overeenkomst die ze willen sluiten vooraf aan de belastinginspecteur voorleggen ter goedkeuring. Alleen dan is opdrachtgever gevrijwaard voor loonheffingen. Wel hanteert de belastingdienst een periode van coulance tot 1 april 2017.

In de praktijk wordt geen rekening gehouden met kortlopende, reeksen van opdrachten… de belastingdienst eist steeds een schriftelijke overeenkomst die voldoet aan haar eisen en daarmee zal de administratieve druk en last op het MKB nog meer toenemen.

Wilt u uw overeenkomsten laten checken, laten opstellen of heeft u hierover vragen? Bel dan vrijblijvend Kouwenaar Advocatuur: www.ondernemersrecht.nu

Share This: