Disclaimer

De inhoud van deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden beschouwd of gebruikt als professioneel (juridisch) advies.

Bij de totstandkoming van de informatie op deze website is grote zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan geen volledigheid worden gegarandeerd en kunnen de samenstellers van de website geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Daarnaast wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In het geval u op deze website persoonlijke gegevens invult, zullen deze alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd worden. Op alle overeenkomsten van opdracht met Kouwenaar Advocatuur zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, die op deze website te vinden zijn. Kouwenaar Advocatuur behoudt alle intellectuele rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, het beeldmerk, de vormgeving, de (bewegende) beelden en geluiden), behoudens voor zover deze rechten bij een derde rusten en waarvoor Kouwenaar Advocatuur toestemming heeft om deze te publiceren op haar website. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kouwenaar Advocatuur, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Share This: