Drs. Werner C.J.A. de Coninck

Bij Kouwenaar Advocatuur vervult Werner de Coninck als bureausecretaris de functie van ‘spin in het web’. In zijn managementondersteunende rol is hij mede beleidsondersteunend en adviserend. Hij is verantwoordelijk voor de (financiële) administratie, inkoop en aanvullende projecten, waaronder ook licht juridisch werk.

Werners professionele aanpak kenmerkt zich als dienstvaardig en correct. Hij is nauwkeurig afgestemd op de behoeften van de cliënten van Kouwenaar Advocatuur. Zijn werkwijze is analytisch, discreet en integer.  Werner is opgegroeid in Zeeuws Vlaanderen, waar hij als voorzitter jarenlang actief is geweest voor de JOVD (liberale jongeren). Werner studeerde geschiedenis in Leiden met als afstudeerspecialisatie Vaderlandse Geschiedenis.

Een artikel van zijn doctoraalscriptie ‘Van d’Ee tot Hontenisse…’ werd gepubliceerd in Archief 2003 van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in Middelburg. Tevens werkte hij in 2006 als historicus mee aan de, in Zeeland en Vlaanderen vertoonde, documentaire ‘Zeeuwsch Vlaanderen Nederlandsch!’

Werner de Coninck heeft een grote politieke belangstelling en dit heeft erin geresulteerd dat hij in de periode 2006 tot 2010 actief was als gemeenteraadslid voor de VVD in de gemeente Nijkerk met als portefeuille Grondgebied. Momenteel is hij in zijn woonplaats Nijkerk betrokken bij allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en vervult hij met veel plezier het voorzitterschap van de schermvereniging Fencing Ermelo. Tevens is hij lid van de Geschillencommissie Labradorkring Nederland . Werner is lid van de Herensociëteit Amicitia .

Drs. W.C.J.A. de Coninck

Share This: