Een status aparte, de Statutair Directeur

Een statutair directeur, Chief Executive Officer (CEO) of managing director, heeft een afwijkende positie in het arbeidsrecht ten opzichte van de “gewone” werknemer. Het is een vrij machtige positie, maar tegelijkertijd ook vaak een kwetsbare. U geniet minder ontslagbescherming en het afbreukrisico is vaak hoog.

Naast de arbeidsrechtelijke relatie, is er ook nog een vennootschapsrechtelijke band tussen de statutair directeur en de onderneming. Dit ‘dualistische’ karakter van de arbeidsovereenkomst is één van de redenen waarom het beëindigen van de verhouding tussen de bestuurder en de vennootschap gecompliceerd kan zijn. Er moeten immers twee banden verbroken worden.

Dit vergt kennis van het arbeidsrecht en van het ondernemersrecht, naast een gezond inzicht in hoe bestuurders, aandeelhouders en commissarissen handelen en wat hen drijft. Kouwenaar Advocatuur beweegt zich als gespecialiseerd advocatenkantoor al jaren met succes op dit snijvlak van rechtsgebieden. Onze uitdaging is het steeds tijdig signaleren van juridische kwesties en hiertegen adequaat optreden, bij voorkeur het voorkomen ervan. Kouwenaar Advocatuur kan met u van gedachten wisselen voor het bepalen van een strategie; wij voorzien u snel van praktisch juridisch advies en blijven op de achtergrond of nemen de zaak actief ter hand en voeren de onderhandelingen namens u.

Golden parachute en/of golden hello in de arbeidsovereenkomst

Gelet op de grote verantwoordelijkheden en het afbreukrisico van een bestuurder, is het gebruikelijk dat bij aanvang van de arbeidsverhouding goed naar uw positie en de arbeidsvoorwaarden wordt gekeken. Soms biedt een onderneming voor het tekenen al een bonus of een andere incentive aan, een zogenaamde ‘golden hello’, of worden er afspraken gemaakt over een beëindigingsvergoeding bij een exit, de zogenaamde ‘golden parachute’. Als die zaken goed zijn geregeld en uit onderhandeld, kan dit veelal een lange en kostbare juridische procedure voorkomen. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Beëindiging dienstverband

Merkt u dat er wordt gewerkt aan een beëindiging van uw dienstverband, bijvoorbeeld doordat u merkt dat uw werkgever actief aan dossieropbouw doet of – in een later stadium – door oproeping voor een aandeelhoudersvergadering – dan is juridisch advies en bijstand noodzakelijk. Een verkeerde stap is zo gezet en de gevolgen zijn vaak groot. Kouwenaar Advocatuur voorziet u snel en adequaat van de nodige informatie en is oplossingsgericht.

Neem voor het maken van een afspraak of het bespreken van de mogelijkheden contact met ons op.

Share This: