Gestelde vragen aan Kouwenaar Advocatuur

Behandelen jullie alleen zaken uit de regio Nijkerk/Amersfoort?
Nee, wij zijn gevestigd in Nijkerk, maar we behandelen zaken in heel Nederland en soms ook daar buiten.

Wat voor soort zaken behandelen jullie?
Wij richten ons op het ondernemersrecht, met name op het gebied van contractenrecht, waaronder het arbeidsrecht. Indien wij een bepaald rechtsgebied niet uitoefenen, kunnen we u doorverwijzen naar een kantoor binnen ons netwerk.

Werken jullie ook voor particulieren en werknemers?
Jazeker, doordat wij naast ondernemingen en ondernemers ook voor particulieren werken en oog voor hun belangen hebben, draagt bij aan de specifieke deskundigheid. Onze ervaring is dat op die manier juridische geschillen vanuit verschillende invalshoeken optimaal benaderd kunnen worden en sneller worden opgelost.

Wat kost het?
Wij staan voor een rechtvaardige prijs. Tailormade en helder. Wij zien ons werk als een investering en geen kostenpost. Investeringen moeten zichzelf namelijk terugverdienen en dat is ons doel. Om die reden werken wij met vaste tarieven of een scherp uurtarief en daarvoor krijgt u altijd de ervaren partner van dit kantoor en géén (onervaren) jurist of advocaat-stagiaire. Voorafgaand aan de start van onze werkzaamheden wordt u zorgvuldig geïnformeerd over de verwachte kosten, het honorarium en de verwachte werkzaamheden. Zodat u van te voren weet waar u aan toe bent. Zie voor vaste prijzen en inschattingen over kosten van procedures: prijzen. Daarbij beogen wij steeds de kosten van rechtsbijstand zoveel mogelijk op de andere partij te verhalen.

Vanzelfsprekend ontvangt bij een uurtarief altijd een duidelijke urenspecificatie met een omschrijving van de verrichte werkzaamheden en eventueel gemaakte kosten.

Wij rekenen geen extra bedragen voor urgentie, specialisatie, teamoverleg of belang van de zaak zoals bij veel kantoren wel gebruikelijk is.

Is een eerste gesprek gratis?
Onder omstandigheden kan het zo zijn dat aan een eerst, oriënterend gesprek geen kosten zijn verbonden.

Behandelen jullie ook zaken op toevoegingsbasis?
Dat is afhankelijk van de aard en omvang van uw zaak. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of kijk op: www.rvrb.org .

Hoe hebben jullie het geregeld als de advocaat ziek of op vakantie is?
Kouwenaar Advocatuur heeft een waarnemingsregeling voor noodzakelijke vervanging door een gespecialiseerd deskundig advocatenkantoor in de regio. Op deze vervangingsregeling kan als het nodig is, over en weer een beroep op gedaan.

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Hoe wordt de schade vergoed als jullie kantoor onverhoopt een fout maakt?
Kouwenaar Advocatuur is verzekerd voor het risico van beroepsaansprakelijkheid voor bedragen, die de door de Nederlandse Orde van Advocaten zijn voorgeschreven, bij:

Markel International Insurance Company Limited
Westerlaan 19
3016 CK Rotterdam

De dekking geldt voor alle landen in de EU en de EER landen.
Het maximaal verzekerd bedrag bedraagt € 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per verzekeringsjaar.

Als een cliënt onverhoopt niet tevreden is over de dienstverlening van Kouwenaar Advocatuur, wat kan hij of zij dan doen?
Mocht een cliёnt onverhoopt ondanks al onze inspanningen niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht bij ons neerleggen. Deze klacht zullen wij dan voorleggen aan onze externe klachtenfunctionaris, mr. A.W. Boer van Advocaat Boer te Zeist, conform de Klachtenprocedure. Mocht de interne klachtenbehandeling onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid, dan resteert er de Rechter.

Wat is de rechtsvorm van Kouwenaar Advocatuur?
Wij zijn een eenmanszaak en staan ingeschreven bij de Kamers van Koophandel onder nummer 32.144.905. Het BTW nummer luidt: NL002043943B54.

Share This: