Geschillen tussen bestuurders

Als bestuurder heeft u de taak om de onderneming zo goed mogelijk te leiden en haar belangen voorop te zetten, samen met uw medebestuurder(s). U legt gezamenlijk verantwoording over het gevoerde beleid af. Er kan sprake zijn van een onderlinge taakverdeling.

In uw hoedanigheid van bestuurder kunt u te maken krijgen met aansprakelijkheid (zie ook: bestuurdersaansprakelijkheid) maar ook met onderlinge meningsverschillen met uw medebestuurder(s). U wilt natuurlijk niet dat er verkeerde beslissingen worden genomen, gelet op uw taak dient u die immers te voorkomen. In het belang van de onderneming en om uzelf te beschermen tegen een mogelijke aansprakelijkheid, is adequaat ingrijpen noodzakelijk. Als, in geval van geschillen, onderhandelen en overtuigen niet helpt, resteert de weg van de formele besluitvorming (stem, besluit nemen en de uitvoering van het besluit). Kouwenaar Advocatuur kan snel uw positie bepalen, uw risico’s en die van uw onderneming inschatten, een praktische strategie met u bepalen en u in dit traject met raad en daad bijstaan.

Doorbreken wurggreep van twee conflicterende bestuurders

Veelvuldig heeft Kouwenaar Advocatuur bestuurders met succes begeleid in conflictsituaties waarbij er sprake was van een ernstig meningsverschil met de enige, andere bestuurder. In die situatie houden bestuurders elkaar in een wurggreep, waarbij de onderneming als het ware stuurloos is geworden. Beslissingen worden tegengehouden en de organisatie wordt daarmee lam gelegd. Ook in dat geval is gebleken dat er veel aan gelegen is om dit buitengerechtelijk op te lossen en – na een deugdelijke opbouw van een dossier – definitieve afspraken te maken als de onderlinge relatie ernstig is verstoord. Alleen als dit werkelijk niet mogelijk blijkt te zijn, resteert de weg naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam , die ook bevoegd is om voor de duur van het onderzoek onmiddellijke voorzieningen te treffen, zoals het tijdelijk schorsen van de andere bestuurder, het tijdelijk overdragen in beheer van aandelen of iets dergelijks. Zo wordt het dwarsliggen van de ene bestuurder (wanbeleid) opgeheven en kan de onderneming de nodige besluiten nemen en haar normale bestaan continueren.

Wilt u van gedachten wisselen over de opstelling van uw medebestuurder en hoe u dit zou kunnen aanpakken, neemt u dan vrijblijvend contact op met Kouwenaar Advocatuur.

Share This: