Incasso

Iedere ondernemer krijgt te maken met debiteuren en lastig inbare vorderingen. Terwijl een goede liquiditeitspositie en het behoud van een goede verstandhouding met klanten heel belangrijk is. Dat vraagt om een begripvolle, commerciële en directe aanpak. Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders schakelen bij moeilijk inbare én vorderingen vanaf € 25.000 een advocaat in. Indien nodig, kan Kouwenaar Advocatuur direct maatwerk leveren om betaling af te dwingen, zoals het opstarten van een kort geding of een beslaglegging, iets wat een deurwaarder of incassobureau u als ondernemer niet kan bieden. Het scheelt dus tijd en geld als u uw incasso direct bij Kouwenaar Advocatuur neerlegt.

Oplossingsgerichte advocaat met commerciële blik: resultaat

Kouwenaar Advocatuur heeft alle specialistische kennis en kunde in huis om openstaande vorderingen voor u te innen. Na verzending van een volledige sommatiebrief, indien gewenst al begeleid met een concept dagvaarding, zullen wij alles doen om de kwestie goed uit te onderhandelen en dus buiten rechte op te lossen. Meestal leidt dit tot een afbetalingsregeling. Als het nodig is, treffen wij de juiste juridische maatregelen bij de incasso, zoals het laten leggen van beslag, het inroepen van een opschortingsrecht of het aanvragen van een faillissement. In alle stadia zorgen wij er voor dat u als ondernemer volledig inzicht heeft in het traject en voorzien wij iedere stap van een helder advies.

Wij adviseren u graag op het gebied van incasso over:

  • het incasseren van moeilijk inbare vorderingen (incasso)
  • het treffen van aanvullende rechtsmaatregelen, zoals inpandgeving, opschorting, retentie en verrekening
  • het leggen van beslag
  • al dan niet procederen in verband met verhaalsmogelijkheden (executie)
  • het aanvragen van een faillissement

Share This: