jarenlange ervaring in het arbeidsrecht

Kouwenaar Advocatuur heeft jarenlange ervaring in het arbeidsrecht, waaronder arbeidsovereenkomst, concurrentiebeding, relatiebeding en ontslag. Maar wist u dat wij ook actief zijn op het gebied van het ondernemingsrecht? Wij ondersteunen ondernemers bij de eventuele(her) structurering van hun onderneming, bij overnames en fusies, reorganisaties, aansprakelijkheid en het opstellen van algemene voorwaarden. Als bedreven onderhandelaar zorgt mr. Kouwenaar- de Coninck voor voortvarendheid in de discussie. Wij maken de benodigde contracten, toetsen ze of scherpen ze aan op juridische gronden. Daarnaast heeft mr. Kouwenaar- de Coninck ruime ervaring met procedures, al of niet in kort geding, in handelsgeschillen, regelingen met crediteuren of geschillen met aandeelhouders en bestuurders. Wij verdiepen ons in uw specifieke bedrijfstak, behoefte en ambities en luisteren naar wat u echt wilt. Ons advocatenkantoor investeert in een langdurige samenwerking met onze cliënten. Daarin past een open en transparante kennisdeling met onze cliënten.

Share This: