Koop- aanneemovereenkomst

Kouwenaar Advocatuur biedt op maat gesneden ondersteuning bij de onderhandeling van het aangaan van koop- en aanneemovereenkomsten en het vastleggen daarvan. Heldere vastlegging van de afspraken voorkomt later geschillen bij de uitvoering.

In de Wet is er veel geregeld over koopovereenkomsten, maar bij aanneemovereenkomsten zijn er weinig wettelijke bepalingen. De minimumvereisten bij een aanneemovereenkomst zijn:

  • leg de start en opleverdatum vast, alsmede dat het ontwerp en bestekboek deel uit maken van de overeenkomst;
  • neem op dat een boete wordt verbeurd per dag dat te laat wordt opgeleverd;
  • dat al het meer- en minderwerk tevoren wordt gemeld en schriftelijk moet worden vastgelegd;
  • neem een duidelijk betaalschema op in de overeenkomst.

Verder valt te denken aan het opnemen van een bouwgarantie en het maken van nadere afspraken over aansprakelijkheid bij schade.

U kunt bij Kouwenaar Advocatuur terecht aangaande geschillen over bijvoorbeeld verborgen gebreken, dwaling en algemene voorwaarden, aansprakelijkheid van de verkoper; inschrijfbaarheid in de openbare registers; de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper; de klachtplicht van de koper; verjaring, stuiting en verval; lasten en beperkingen; non-conformiteit; de positie van de makelaar; veilingkoop en kettingbeding; hypotheek, vruchtgebruik; verontreiniging en schone grondverklaring.

Share This: