Kosten van rechtsbijstand

Omdat Kouwenaar Advocatuur van mening is dat cliënten niet achteraf geconfronteerd mogen worden met buitensporige declaraties, verliezen wij het kostenaspect geen moment uit het oog. Wij werken met vaste tarieven of een scherp uurtarief en hebben altijd tot doel de kosten van rechtsbijstand zoveel mogelijk op de andere partij te verhalen. Vanzelfsprekend zenden wij tijdig een duidelijke urenspecificatie met een omschrijving van de verrichte werkzaamheden en eventueel gemaakte kosten, zoals deurwaarderskosten, griffierecht en kosten in verband met aangetekende brieven en uittreksels.

Vaste prijzen

De hieronder genoemde maatwerk adviezen bieden wij aan tegen vaste prijzen (alles exclusief BTW maar inclusief kantoorkosten):

 Management overeenkomst (advies):  €    395,00
 Management overeenkomst (opstellen):  €    595,00
 Beoordelen document (overeenkomst) per pagina:  €      50,00
 Geschil compagnon (advies):  €    295,00
 Geschil leverancier of klant (advies):  €    295,00
 Beoordelen Algemene Voorwaarden (advies):  €    295,00
 Opstellen Algemene Voorwaarden:  €    995,00
 Specifieke handleiding gebruik algemene voorwaarden:  €      50,00
 (alleen in combinatie met opstellen algemene voorwaarden):  gratis
 Arbeidsovereenkomst (advies):  €    395,00
 Arbeidsovereenkomst (opstellen):  €    450,00
 Vaststellingsovereenkomst einde dienstverband (opstellen)  €    350,00
 Bedrijf- of arbeidsreglement opstellen:  € 1.450,00
 Beoordelen concurrentie- of relatiebeding:  €    250,00
 Opstellen concurrentie- of relatiebeding:  €    300,00
 Opstellen overeenkomst van opdracht:  €    450,00
 Rechtsvorm (advies):  €    300,00

N.B.:

  • De vaste prijsafspraken zijn inclusief een persoonlijk gesprek met een ervaren advocaat, die u helder en praktisch toepasbaar advies geeft en die altijd uw persoonlijke situatie voor ogen heeft. Maatwerk dus. Geen (onervaren) jurist of advocaat-stagiaire, geen kostbaar ’teamoverleg’ of  ‘overlegsessies met partners’ of ‘jurisprudentieonderzoek’.
  • De vaste prijsafspraken zijn altijd exclusief 21% BTW en verschotten (dat zijn kosten van derden, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en uittreksels e.d.).

Kouwenaar Advocatuur is gespecialiseerd op het gebied van (handels)contracten en –geschillen, kortom het ondernemersrecht, contractenrecht en arbeidsrecht. Doelgericht en praktisch.

Staat er niet bij wat u zoekt?
Neem kosteloos en vrijblijvend contact op met Kouwenaar Advocatuur: 033-4553177.

Vast Uurtarief

Wanneer wij werken op basis van een uurtarief, wordt vooraf zoveel mogelijk een inschatting gegeven van de tijd die vermoedelijk zal moeten worden besteed aan uw vraag of zaak en de te verwachten kosten derden. Onze uurtarieven zijn concurrerend, scherp en afhankelijk van uw financiële situatie.  In voorkomende gevallen kan om een voorschotbetaling worden gevraagd.

Het reguliere uurtarief bedraagt € 250,00 exclusief BTW en exclusief kosten derden, nu alle inhoudelijke werkzaamheden door een ervaren advocaat worden verricht. Voor particulieren hanteren wij een lager tarief en ook voor organisaties die niet BTW-plichtig zijn (bijvoorbeeld de zorg).

De uren worden dan ook zeer effectief en efficiënt besteed.

Er zal regelmatig worden gedeclareerd om spreiding van de kosten te realiseren. Voor ons is vanzelfsprekend dat u vooraf en tijdens de behandeling van de zaak helder wordt geïnformeerd over de kosten. Uiteraard zullen de kosten zoveel mogelijk worden verhaald op de wederpartij.

Rechtsbijstandverzekering

Kouwenaar Advocatuur treedt ook op namens rechtsbijstandverzekerden. Heeft u een juridisch probleem en bent u verzekerd voor kosten rechtsbijstand, neemt u dan contact met ons op en meldt de zaak daarna aan bij uw rechtsbijstandsverzekeraar en vraag om de polisvoorwaarden. Als de zaak onder de dekking van de polisvoorwaarden valt, kunt u aangeven met ons te hebben gesproken. Wij kunnen voor u nagaan of de zaak inderdaad al dan niet onder de dekking valt en of wij de zaak op kosten van de verzekeraar in behandeling kunnen nemen.

U heeft recht op vrije advocaatkeuze als het gaat om een procedure, dus ook bij de kantonrechter, of als er sprake is van belangenverstrengeling, als uw wederpartij verzekerd is bij dezelfde rechtsbijstandverzekering. Uw rechtsbijstandsverzekeraar dient dan wel de kosten te vergoeden van een advocaat naar keuze, al kunnen er beperkingen gelden tot welk bedrag deze kosten vergoed worden. Dit blijkt uit uw polisvoorwaarden. Wij helpen u graag!

Toevoegingen

In Nederland bestaat het systeem van gefinancierde rechtshulp, ook wel Pro Deo genoemd (toevoegingen). Aan particulieren en kleine bedrijven (eenmanszaken) die aan bepaalde inkomens- en vermogensvoorwaarden voldoen, kan door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging worden afgegeven. Als een toevoeging wordt afgegeven, hoeft in verband met het honorarium van de advocaat die de zaak behandelt, alleen een eigen bijdrage betaald te worden. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen en varieert tussen € 218,00 en € 918,00, soms lager of nihil. Als een toevoeging is verstrekt, wordt veelal ook een lager griffierecht geheven door de Rechtbank. Op de website van de Rechtbank leest u meer over de hoogte van het griffierecht.

Om een toevoeging te kunnen aanvragen is een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) en BSN-nummer vereist.

Voor meer informatie, kijk op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

Voor meer informatie over kosten rechtsbijstand in het algemeen, kijk onder algemene voorwaarden Kouwenaar Advocatuur.

Share This: