MKB gedupeerd

MKB gedupeerd door nieuw ontslagstelsel

De nieuwe ontslagweg (Wet Werk en Zekerheid) werkt anders uit voor grote ondernemingen dan voor het midden- en kleinbedrijf.

Grote bedrijven komen veelal tot voor die bedrijven gunstiger, want minder kostbare oplossingen. Voor het MKB daarentegen, dat vroeger ontslagvergunning vroeg en relatief gemakkelijk kreeg, zonder dat daaruit een vordering uit kennelijk onredelijk ontslag placht te volgen, is ontslag zowel moeilijker als duurder geworden, waarbij in nogal wat gevallen niet met de transitievergoeding kan worden volstaan.

Uit de eerste cijfers blijkt dat de kantonrechter vroeger ongeveer 15% van de ontbindingsverzoeken afwees, nu dit dat maar liefst gestegen tot ongeveer 40%!

De Wwz is ingevoerd om het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, rechtvaardiger en goedkoper te maken. De eerste ervaringen wijzen erop dat de doelstellingen niet worden gehaald, aldus de Nederlandse Orde van Advocaten in haar advies.

Ook het NRC kopte 3 maart 2016  dat de nieuwe ontslagwet steeds minder fans heeft. Een reparatiewet moet uitkomst bieden…

Voor al uw juridische ondernemersvragen, neem vrijblijvend contact op met Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort, of kijk op: www.ondernemersrecht.nu

NRC Handelsblad d.d. 3 maart 2016

Share This: