Ondernemersrecht

Zekerheid: continuïteit van uw onderneming

Als ondernemer heeft u dagelijks met ondernemingsrecht te maken. Om de continuïteit van uw organisatie te borgen, dient u te beschikken over de juiste kennis. Kouwenaar Advocatuur is u daarbij graag van dienst. Bijvoorbeeld om kwesties op het gebied van ondernemersrecht met u te bespreken en te adviseren, voordat u een beslissing of stap neemt. Bij het sluiten van contracten, het aangaan van een samenwerking of een verkooptransactie. In de zakelijke juridische dienstverlening is onze positie als advocaat heel divers, wij treden op als huisadviseur, als sparringpartner, maar zoeken altijd met u naar een praktische oplossing, bij voorkeur buitengerechtelijk en als het niet anders kan, via een gerechtelijke procedure. Wij ontzorgen, zodat u zich kunt richten op uw onderneming en uw product.

Ondernemende advocaat

Kouwenaar Advocatuur voelt zich al jaren thuis bij het MKB. Als klein, efficiënt en specialistisch advocatenkantoor kan zij zich als geen ander verplaatsen in uw situatie. In het ondernemersrecht zijn de financiële en zakelijke belangen vaak groot. Door onze relatief kleine omvang bent u verzekerd van een persoonlijke benadering, een grote betrokkenheid, doelmatigheid en een specialistische aanpak op maat. Daarbij beschikken wij over kennis van de lokale markt, meer specifiek richten wij ons al jaren op de regio Gooi- Eem en Flevoland, maar wij zetten ons ook al jaren in voor dochterbedrijven van buitenlandse vennootschappen die in Nederland opereren. Uw belangen zijn bij Kouwenaar Advocatuur in goede handen. Wij behoeden u en uw onderneming voor juridische valkuilen, zonder daarbij de menselijke en commerciële aspecten uit het oog te verliezen.

Wij geven u graag juridisch advies bij:

  • het opstellen van maatschaps- en v.o.f. overeenkomsten
  • het opstellen van franchise-, agentuur- en distributieovereenkomsten
  • het opstellen van algemene voorwaarden en commerciële contracten
  • het opstellen van overeenkomsten van opdracht en alles daarmee verband houdende
  • risicobeheersing op het gebied van beroeps– en bestuurdersaansprakelijkheid
  • het opstellen van overname overeenkomsten (activa/passiva transacties en aandelenovereenkomsten)
  • het opzetten en wijzigen van juridische bedrijfsstructuren en rechtsvormen, incasso, ondernemingsgeschillen, keuze en overgang van rechtsvorm, het opzetten en beëindigen van samenwerkingsverbanden en joint ventures
  • handelsnaamconflicten

Share This: