Pre-contractuele fases

Stel: een prachtige kans om een groot project binnen te slepen! Je gaat in onderhandeling met de potentiёle opdrachtgever, wisselt gegevens uit, maakt kosten voor een onderzoek en een op maat opgestelde offerte… je bent er bijna…en dan breekt je onderhandelingspartner ineens de onderhandelingen af! Wat kun je dan nog? Wanneer kan je rechten ontlenen vóórdat een overeenkomst tot stand is gekomen?

Afgebroken onderhandelingen

Vóór het tot stand komen van een wat ingewikkeldere overeenkomst, de periode dat toekomstige contractspartijen in onderhandeling zijn, heet ‘de pre-contractuele fase’. Soms is het zonder meer afbreken van die onderhandelingen op enig moment niet toegelaten. In de Rechtspraak worden er drie fases onderscheiden.

De drie fases

In de eerste fase zijn partijen vrij om de onderhandelingen af te breken, in de tweede fase staat afbreken niet geheel vrij en dient de afbrekende partij de gemaakte kosten van diens wederpartij geheel of gedeeltelijk te vergoeden en de 3e fase, waarin de onderhandelingen in een dusdanig ver stadium zijn gekomen dat afbreken naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, omdat de wederpartij van degene die het tot stand komen van de overeenkomst verhindert er redelijkerwijze op mocht vertrouwen dat een overeenkomst tot stand zou komen.
Kouwenaar Advocatuur kan u helder adviseren of bij het (voornemen tot het) afbreken van onderhandelingen de afbrekende partij schadeplichtig is of niet. Daarbij onderzoeken wij met name of de wederpartij er gerechtvaardigd op vertrouwde dat een overeenkomst tot stand zou komen, maar ook in hoeverre de afbrekende partij aan het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen en of er nog andere, gerechtvaardigde, belangen bestaan, zoals gedurende de onderhandelingen ingetreden wijziging in de omstandigheden.

Voor al uw juridische ondernemersvragen, neem vrijblijvend contact op met Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort, 033-4553177 of kijk op: www.kouwenaar-advocatuur.nl 

Share This: