Vrije advocaatkeuze en rechtbijstandverzekerd? Jazeker!

Vrije advocaatkeuze en rechtbijstandverzekerd? Jazeker!

In hun algemene voorwaarden (Polis) hebben rechtsbijstandverzekeraars altijd bedongen dat hun medewerkers in principe de rechtsbijstand verlenen. Dat zijn meestal geen advocaten en ook mocht een verzekerde niet kiezen voor een bepaalde medewerker, maar werd hem er een toegewezen. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij een duidelijk belangenverstrengeling, dan mocht een verzekerde op kosten van de verzekering een advocaat kiezen.

Tot de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2013 external link daar verandering in bracht!

 

 

In hun algemene voorwaarden (Polis) hebben rechtsbijstandverzekeraars altijd bedongen dat hun medewerkers in principe de rechtsbijstand verlenen. Dat zijn meestal geen advocaten en ook mocht een verzekerde niet kiezen voor een bepaalde medewerker, maar werd hem er een toegewezen. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij een duidelijk belangenverstrengeling, dan mocht een verzekerde op kosten van de verzekering een advocaat kiezen.

Tot de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2013 external link daar verandering in bracht! Rechtsbijstandverzekerden hebben sindsdien, als zij betrokken zijn in een procedure, recht op een advocaat naar keuze. Door deze uitspraak hebben alle rechtsbijstandverzekerden in procedures recht op bijstand door een advocaat, ook als de verzekeraar dat niet nodig vindt.

In de praktijk merken wij dat rechtsbijstandverzekeraars verzekerden niet wijzen op de mogelijkheid van vrije advocaatkeuze en er alles aan doen om verzekerden daarvan te weerhouden. Mocht u dit overkomen, en u wilt verder kijken dan een medewerker of zelfs advocaat in loondienst van uw rechtsbijstandverzekeraar, neemt u dan vrijblijvend contact met Kouwenaar Advocatuur op, zodat wij u hierover kunnen adviseren en desgewenst met uw verzekeraar in onderhandeling kunnen treden over vergoeding van advocaatkosten.

Inmiddels laten de polisvoorwaarden van verschillende rechtsbijstandverzekeraars grote verschillen zien, maar ook zijn er overeenkomsten te bespeuren. Rechtsbijstandverzekeraars klagen steen en been dat hun winst is afgenomen en hebben de premies en het eigen risico verhoogd, terwijl het maximaal te declareren bedrag is verlaagd.

Share This: