De Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren komt eraan!

De Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren komt eraan!
Het wetsvoorstel over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren gaat grote gevolgen hebben voor vele ambtenaren. De nieuwe wet behelst kortweg dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijkgetrokken gaan worden met die in het bedrijfsleven. De Wet is reeds door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu bij de Eerste Kamer. De Ambtenarenwet blijft weliswaar bestaan, maar regelt in de toekomst alleen nog maar die onderdelen van de ambtelijke status die nauw verbonden zijn met het specifieke karakter van het werken bij de overheid. De ambtelijke status en de rechtspositie worden ontvlecht; medewerkers blijven dus wel ambtenaar. Een uitzonderingspositie is in de nieuwe wet gemaakt voor ambtenaren bij de rechterlijke macht, politie en het departement van Defensie. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat straks alle ambtenaren een arbeidsovereenkomst moeten gaan afsluiten met hun (huidige) werkgever. De eenzijdige aanstellingsbesluiten komen dus te vervallen. Mocht u aanvullende vragen hebben over de consequenties omtrent de wet en regelgeving normalisering positie ambtenaren dan staat ons kantoor u graag te woord. Telefoon 033 – 455 31 77 of advocaten@kouwenaar.nl

— bij Kouwenaar Advocatuur.

Share This: