zekerheidsrechten

Het doel van zekerheidsrechten is de crediteur zoveel mogelijk zekerheid in handen heeft (boven anderen). De bekendste zekerheidsrechten zijn ongetwijfeld het recht van pand en hypotheek. Deze goederenrechtelijke rechten zijn beperkte rechten om op de daaraan onderworpen goederen een geldvordering te verhalen bij voorrang boven andere schuldeisers.

 

Kouwenaar Advocatuur adviseert over bijvoorbeeld de wijze van executie in geval de hypotheekgever (eigenaar) in gebreke blijft met aflossing van de lening; bodembeslag door de fiscus; rangregeling van crediteuren enzovoorts.


Eigendomsvoorbehoud

Bij het opstellen van overeenkomsten of reeksen daarvan kan men een eigendomsvoorbehoud opnemen. Dit kan ook bij algemene voorwaarden . De gevolgen van een eigendomsvoorbehoud is dat zolang niet is betaald het eigendom niet overgaat, zodat in het uiterste geval bij faillissement, de zaak kan worden teruggevorderd als eigendom.


Opschortingsrecht

Het retentierecht  is de bevoegdheid van een crediteur om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten, totdat zijn vordering wordt voldaan. Dit is een species van de algemene opschortingsrechten, het heeft een aantal vereisten maar kan ingezet worden als tamelijk sterk pressiemiddel om snel betaald te krijgen. Daarnaast: als het op verhaal aankomt heeft de retentor een zeer sterke positie, omdat hij zijn vordering op de zaak bij voorrang verhalen boven anderen tegen wie hij zijn retentierecht kan inroepen.

Share This: