Ziekte… is dat overmacht?

Ziekte… is dat overmacht?

Komt iemand een overeenkomst niet na? Tenzij de prestatie blijvend niet meer mogelijk is, kun je er voor kiezen om nakoming te vorderen. De prestatie is onmogelijk als je bijvoorbeeld een schilderij hebt gekocht, die is inmiddels door brand teniet is gegaan.

De niet-presterende partij kan zich beroepen op overmacht, kort gezegd, dat hij er niets aan kan doen dat hij de overeenkomst niet is nagekomen. De tekortkoming kan hem niet worden toegerekend als zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachten de wet, rechtshandelingen of verkeersopvattingen.

Ofwel: in geval van wanprestatie is de niet-presterende partij aansprakelijk voor de gevolgen (schadevergoeding) en in geval van overmacht hoeft de niet-presterende partij niet na te komen en is deze ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-nakoming.

Uit de wet vloeit bijvoorbeeld voort dat iemand verantwoordelijk is voor de persoon die hij inhuurt voor een klus (zogenaamde hulppersoon). Als die hulppersoon een fout maakt, dan ben je toch voor hem aansprakelijk, ook al heb je daar feitelijk geen schuld aan.
Een voorbeeld van krachtens rechtshandeling is als iemand een garantie heeft afgegeven, en het gaat buiten zijn schuld fout, dan is deze er ook voor verantwoordelijk.
Hetgeen volgens verkeersopvatting gebruikelijk is, hangt af van hetgeen gebruikelijk is in de branche. Zo zal een werkstaking meestal een wanprestatie opleveren, en ziekte bij persoonlijke dienstverlening juist overmacht.

Tip: maak heldere afspraken over omstandigheden die overmacht opleveren, zoals ziekte en stakingen.

Laat uw overeenkomsten of algemene voorwaarden checken of opstellen, bel vrijblijvend Kouwenaar Advocatuur: www.kouwenaar-advocatuur.nl

Share This: